๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ให้นิสิตใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
154

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ให้นิสิตใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
๑. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย…ดร.เกษม แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตตร ป.โท พุทธบริหารการศึกษา
๒. กิจกรรมพบอาจารย์ประจำหลักสูตร และนิสิตรุ่นพี่เพื่อทราบแนวทางในการศึกษาในหลักสูตร

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here