9 ก.ค. 63 : โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏฺิบัติศาสนกิจ(ส่วนกลาง)

0
193

9 ก.ค. 63 : โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏฺิบัติศาสนกิจ(ส่วนกลาง) นิสิตคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ อาคารเรียนรวม เธียร์เตอร์โซน c ชั้น 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here