ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พธ.บ. รุ่น ๖๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑

0
621


ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พธ.บ.รุ่น ๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. นายณัฐพล ก๋าแก้ว สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๒. นายวัชรินทร์ ธีระพุฒิพงศ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๓. นายประพต เตมิยะ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๔. นางสาวกัญจนานุช หนุ่มตัง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๕. นางสาวอุมาพร คืดนอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๖. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๗. นายสิระพงษ์ เชษฐ์ชัยอมรกุล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๘. นายวินิช วงศ์คำจันทร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๙. นายอนุชิต กิ่งก้าน (โครงการครูคืนถิ่น) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here