๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ พบนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
211


๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ พบนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อพบปะพูดคุย ทำความเข้าใจ แนะนำคณะ มหาวิทยาลัย และเพื่อให้ความคุ้นเคย ก่อนกิจกรรมการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม ในวันแรกของการเปิดการเรียนการสอน ทั้งนี้ มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน และมี พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และคณาจารย์เข้าพบและชี้แจงก่อนการเรียนการสอน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here