๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

0
401

1-2 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ซึ่งมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณะทำงานจากวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ครุศาสตร์ เข้าร่วมจัดทำอย่างพร้อมเพรียง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here