ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๐

0
452

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย…มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันสมาคมศิษย์เก่า มจร.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here