ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย…มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันสมาคมศิษย์เก่า มจร.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here