ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ทุกท่าน
พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2563
16-27 ธันวาคม 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2563
16-27 ธันวาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมงาน 59 ปี คณะครุศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ครุศาสตร์ 59 ปี (น่า)จะมีนวัตกรรมใดในยุค New normal"
1 กรกฎาคม 2563

ปฐมนิเทศกคณาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธิประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2563 -------- ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๕ คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ------------- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิขาการสอนภาษาอังกฤษ  
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2563 ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อบัญชี "กองทุนพัฒนาคณะครุศาสตร์ มจร." ธนาคารทหารไทย สาขาเทสโก้ โลตัส นวนคร ประเภท : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 231-2-49708-0 ติดต่อสอบถาม : โทร. 093-224-5392, 098-274-6553
4 ธันวาคม 2563 โครงการปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยมี พระราชสุตาภรณ์.รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย กล่าวให้โอวาท รศ.ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ขัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้่าที่ นิสิตคณะครุศาสตร์ทุกรูป/ท่าน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ เธียเตอร์ โซน c อาคารเรียนรวม ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   ภาพ/ข่าว:...
1 ธ.ค. 2563 : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น G มจร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยมี...พระราชสุตาภรณ์.รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพูดคุยเรื่องการเตรียมงานตามภาระมอบหมายมหาวิทยาลัย เรื่อง พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปี 2563 เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ฯลฯ เริ่มประชุมเวลา 15.00...
29 พฤศจิกายน 2563 : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการฝึกประสบการวิชาชีพครู (สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และติดตามงานวิจัยในชั้นเรียน) โดยมี...พระมหาบุญสุข สุทธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ มี ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พบปะพูดคุยและให้ข้อคิดแก่นิสิตปฏิบัติการสอน และอาจารย์นิเทศ มี ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน, อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว, ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ รองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา, ผศ.กิตติศักดิ์ ณ...

รับสมัครงาน/รับสมัครครู

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก ณ ห้องเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์โดย MCU IT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์” “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่รับน้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ : กิจกรรมภาคบ่าย

ถ่ายทอดสด MCU TV CHANNEL

งาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯรำลึก และสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

รายงานครุศาสตร์ครุธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมการประชุมต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย/งานวิชาการ

หลีกสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วีดีโอ คณะครุศาสต์

วีดีโอโครงการ/กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
01:38:16
พิธีทำบุญ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก : กิจกรรมภาคเช้า
02:23:08
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎเกณฑ์และทิศทางของวิชาชีพครู" โดย...ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
01:31:37
รายการครุศาสตร์ครุธรรม
01:00:28
โครงการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษา : ครูกับการประกันคุณภาพการศึกษษ
01:11:27
แสดงธรรมกถา สุจริตธรรมกถา ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา
01:43:19
พิธีทำบุญ ๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:19:16
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครุศาสตร์ มจร ประจำปี 2560
01:28:33
พระมหาสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ
01:10:31
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ปาฐกถาแก่นิสิตใหม่
01:21:02
อ.กิตติศักด์ ณ สงขลา บรรยาย "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา"
01:07:18
คณะครุศาสตร์ มจร รับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2560
26:28
มาร์ชครุศาสตร์ มหาจุฬา (มจร.)
04:31
ครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58 (โสตถิเทพ แสวงประเทือง)
16:36
พระครูสุธีจริยวัฒน์(สาคร) ที่คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทย 58
21:49
Mcu tv สถานีดาวเทียมเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
13:52

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย